Några miljömärkningar och begrepp

För att skaffa sig en någorlunda bra koll på alla dessa miljömärkningar som nu finns, kan man söka sig till Naturskyddsföreningen som har ett helt upplägg med vanliga märken. Men här följer dock en förklaring av de vanligaste.

CSR

Begreppet CSR är det förmodligen många som har hört talas om i dagens samhälle. Det är ingen märkning utan en del av ett företags policy. De tre bokstäverna betyder att ett företag tar ansvar i samhället genom att sätta upp en plan för at alla inblandade aktörer ska trivas och må så bra som möjligt när de är på arbetsplatsen. Det ska alltså inte bara handla om ekonomin utan även om miljön och hållbarhet samt den sociala biten. Genom att kombinera dessa tre punkter, kan företaget leva upp till samhällets krav.

KRAV

Den svenska organisationen Krav har många kända medlemmar och verkar både för god djurhållning, miljövänligt material och bra förädling eller erbjudna tjänster. I svenska mataffärer som ICA eller Coop kan man ofta finna matprodukter med detta märke. Även vissa klädesplagg kan ha ett KRAV-märke, men främst gäller det ekologiska odlingar och sjyst produktion inom livsmedelsindustrin.

Svanen

De svenska Svanen-märkta produkterna kan även innehålla EU:s motsvarande märke – nämligen Blomman. De två samarbetar och finns både på kläder och produkter som tvättmedel och hygienprodukter. Det är det svenska bolaget Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen.

MSC och FSC

Det första vill verka för ett hållbart fiske och undvika skadliga metoder som förekommer i haven samt motarbeta överfisket och skydda utarmade arter. FCS handlar främst om produkter inom skogsbruk och kan ses på olika byggmaterial, trävaror och papper.

Man bör se upp med ett flertal falska märken som vissa företag bara hittar på för att ge sken av att vara ekologiska.