Odla miljövänligt

Det finns flera positiva fördelar med att odla. När du odlar kan du bidra till en bättre miljö, speciellt om du odlar miljövänligt. Det finns massor med bra metoder som är miljövänliga när du ska odla. Det finns bra naturliga bekämpningsmedel att använda. Ett sådant är nemablom som är effektivt mot sorgmyggor. Nemablom angriper inte växter eller djur och är helt ofarligt för människor. Det finns många andra produkter och metoder som är miljövänliga att använda när du ska hålla på med odling.

Välj bort bekämpningsmedel

För att bli miljövänlig är det i första hand alla bekämpningsmedel som du ska skippa att använda. Alla bekämpningsmedel påverkar naturen och miljön på olika sätt, allt från organismer som finns i jorden till din egen hälsa. Om du får ovälkomna gäster i din trädgård finns det flera olika metoder som är beprövade och effektiva. Exempelvis fungerar vatten och såpa utmärkt om du har ihärdiga gäster på dina växter. Blanda vatten och såpa i en blomspruta och spruta på växterna som är angripna. Ogräs är något som du kan rensa för hand istället för att använda olika kemikalier som tar död på det. Ett tips mot mycket ogräs är att lägga ut en presenning och efter nån säsong har ogräset gett upp.

Friska växter och plantor

När du ska köpa plantor och olika frön ska du se till att det du köper är friskt. Växterna som är friska och livskraftiga är det allra bästa skyddet mot diverse skadeinsekter. För att minska risken för att drabbas av olika växtsjukdomar kan du satsa på så kallat växelbruk. Det betyder att du inte odlar grödor på samma plats år efter år utan byter ställe. Om du har en kompost kan du använda den som gödning i din trädgård. Det är möjligt att även göra egen gödning utan att ha en kompost.