Läsa till civil-ingenjör för miljöns skull

Om du brinner för miljön så vill du kunna hjälpa till på bästa sätt. Ett av de allra bästa sätten är att komma på nya lösningar för att vi ska vara så energisnåla som möjligt och då krävs innovativa personer. För att du ska få den kunskap som du behöver kan det vara en bra idé att ansöka till att studera civilingenjörsprogrammet. Då kan du välja att fokusera på energi & miljl och du blir då expert på att se lösningar där andra ser problem och att lösa problem med innovativa lösningar. Du kan i framtiden arbeta med klimatpåverkan från olika företag, fokusera på att förbättra energisystem eller ge renare vatten. Utbildningen kommer att innehålla väldigt mycket matematik och det är för att med en stabil grund inom matematik så kommer du att kunna räkna ut lösningar till det mesta. FN har tagit fram ett program som heter de globala målen och för att nå dit krävs det att vi har hållbar energi för alla, det är mål nummer 7 och det kan du hjälpa till med som civilingenjör.

De globala målen

De globala målen är det mest ambitiösa projekt som någonsin antagits i världen för miljön. Det är 17 som alla FNs stater har skrivit på att de vill följa. De handlar alla om att göra världen till en bättre plats och att utrota fattigdom och svält men även rent konkreta mål för energin och miljö. Mål nummer 7 handlar som sagt om att skapa hållbar energi till alla och få bort fossila källor som bränsle. Det är fullkomligt nödvändigt för att vi ska kunna få ner klimatpåverkan. Så som det ser ut idag så finns det inte teknik för att försörja hela världen på ett förnyelsebart sätt. Det är bara en tidsfråga innan det är möjligt dock med ny teknik.