Radioaktivitet i närmiljön

Radioaktiva ämnen är något som vi fått lära oss att frukta, av goda skäl. De flesta vandrar runt i vardagen lyckligt ovetande om att radioaktivitet finns runt omkring oss hela tiden. Som det tyska bandet Kraftwerk en gång sjöng “radioaktivität, ist in der Luft für dich und mich”, eller “radioaktivitet finns i luften för dig och mig”.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser till att halterna inte är för höga

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som har till uppgift att övervaka halten av radioaktiva ämnen, så kallade “nuklider”, i luften. Det gör de genom ett antal mätstationer som finns utplacerade på olika platser i Sverige. Deras uppgift består i att ha koll på ämnen som:

  • Radon – Radon är en av de mest vanligt förekommande radioaktiva gaserna. Den finns naturligt i marken i stort sett överallt, mer på vissa platser än andra. Ett problem kan den bli om du har för mycket av den i husgrunden. Kombinerat med dålig ventilation kan du ha såpass höga halter av radon i hemmet att det blir skadligt. Om du har anledning att misstänka att du har radon hemma kan du kontakta Radea för att genomföra en radonbesiktning.
  • Uranbesläktade ämnen i vatten – Förekomsten av olika radioaktiva ämnen i vatten som är besläktade med uran ökade efter Tjernobylolyckan. Effekterna av den incidenten märks fortfarande av, bland annat i vårt dricksvatten. Numera är halterna dock såpass låga att de inte anses som tillräckligt farliga för att åtgärda.
  • Jod-131 – Jod-131 förekommer i samband med kärnkraftsolyckor och används också inom sjukvården. Det är en av de vanligast förekommande nukliderna. Om en kärnkraftsolycka inträffat påträffas nukliden tillsammans med en mängd andra radioaktiva ämnen.
  • Cesium-137 – Cesium används bland annat i atomur, men också i kärnvapen. Halterna av cesium i atmosfären ökade bland annat i samband med provsprängningar av kärnvapen under 1900-talets andra hälft. Än idag är halterna av Cesium-137 något förhöjda i och runt bland annat Umeå kommun.

Det där är bara några radioaktiva ämnen som finns i luften, marken och vattnet runt omkring oss. Men ta det lugnt, skulle det vara så att halterna blir för höga så kommer någon av Strålskyddsmyndighetens 28 olika svenska mätstationer att plocka upp det och varna oss. Frågan är dock vad vi gör då? Det är väl det som är det värsta med radioaktivitet, det är svårt att komma undan.