Hur påverkar internethandeln miljön?

Den digitala utvecklingen har sina för- och nackdelar. Kanske trodde man att internets utveckling skulle ha positiv betydelse för miljön men det har visat sig vara ett misstag att tro det. Internethandeln har en negativ miljöpåverkan. Möjligheten att handla billigt från Kina genom Aliexpress har gjort att shoppandet har nått galaktiska höjder vilket har en negativ påverkan på miljön av flera anledningar. Postnord har beslutat sig för att införa en ny typ av skatt för att stävja alla småköp som görs från Kina. Att man väljer att göra på det sättet beror naturligtvis i första hand på att man vill minska på arbetsbördan som kommer med de små, fraktfria paketen. En positiv sidovinst av denna fördyrande avgiftshöjning kan dock komma att bli färre miljöproblem. Sopbergen är också ett ökande problem till följd av ökande handel och även där är internethandeln en stor del av problemet. Allra bäst skulle miljön må av att vi inte var så ha-galna här på jorden.

Billiga saker är dåligt för miljön

Förhoppningarna om en bättre miljö när internethandeln skulle minska bilkörandet har kommit på skam. Idag när man kan göra inköpen av mat online har bilkörandet inte minskat. Tvärtom. Forskningen har visat att det har blivit en större klimatpåverkan med näthandel, inte mindre. Bilkörandet har dessutom ökat för även om man får maten bekvämt hemkörd så använder man i alla fall bilen vid kompletterande små köp. Vad vi köper har också betydelse för miljön, oavsett om vi handlar on- eller offline. Till exempel stekpannor tillverkas idag delvis av sand från havsbottnarna och bland annat den här typen av produktion tömmer haven på sand och dödar korallreven. Miljöer som tidigare har varit kända för sin skönhet och sitt rika djurliv blir förstörda på grund av en omättlig shoppingspree. “Ska ha, ska ha”, är en mentalitet som tär på miljön på tusen olika sätt, eller miljoner olika sätt. Vi skulle ha allt att vinna på att bli nöjda med det vi redan har och måna om vårmiljö. Återvinning och miljötänk är vad vi behöver utveckla för att inte gå under.

Jobba mot miljöproblem

Vill man göra en verklig insats för miljön så kan man bland annat ge sig in i miljödebatten och engagera sig politiskt. Alla partier bör intressera sig för miljöfrågorna och det är viktigt att man väcker en miljömedvetenhet hos människorna oavsett vilka partisympatier de har. Man kan även engagera sig i organisationer som arbetar med miljöfrågor. Kanske man till och med vill göra en insats genom att arbeta med miljöfrågor och skapa medvetenhet kring problemen. Då kan man söka arbete med inriktning på miljö via olika företag eller sök jobb på Netjobs med miljöinriktning. Varenda insats för miljön och mot miljöproblemen är värdefull och det finns alltid något man kan göra.Till exempel bli en miljömedveten shoppare. Avstå från produkter som har dålig miljöpåverkan. Återvinn och handla på second hand. Gör medvetna val. Framförallt ska man alltså inte vara rädd att ta ställning i dessa frågor. Har man väckt någon medmänniska till insikt och medvetenhet så har man varit en miljöhjälte. Var en hjälte för miljön.