Det svenska strandskyddet

Den svenska allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla som bor i eller som besöker vårt land. Det ger oss en möjlighet att komma ut i skog och mark, att plocka blommor och bär även fast marken tillhör någon annan. Detta kräver också ett stort ansvar och strandskyddet är en del av både allemansrätten och det ansvaret. För att alla ska kunna bada, plocka snäckor eller bara komma ner till vattnet finns strandskyddet som en rättighet. De växter och djur som lever på platsen är i utbyte skyddade mot exempelvis bebyggelse. Inte heller är det tillåtet att lägga gräs, bygga en pir eller något annat som avhåller allmänheten från platsen. Du får alltså inte stänga ute någon. Sedan år 2012 har Länsstyrelsen tagit beslut om undantag från strandskyddet och från och med år 2014 kan de även upphäva skyddet vid små vattendrag. Då gäller bland annat att sjön inte mäter mer än en hektar.

Bygga på strandskyddad tomt

En viktig sak att kontrollera om du är intresserad av att bygga på en tomt nära vatten är om du faktiskt kommer att få bygglov. Det kan vara enklare att få bygga till vid ett redan existerande hus men inte det är heller självklart. Vill du bygga måste du ansöka om dispens. Ett annat bra tips om du går i flyttankar handlar om ekonomi. att samla lån är smart inför bostadsköpet när marknadspriserna spås öka. Ta kontakt med exempelvis din bank eller lånehandläggare för att diskutera just din situation. Om du istället vill diskutera förhandsbesked angående eventuellt bygglov vänder du dig till Länsstyrelsen i ditt område. På Länsstyrelsen hemsida kan du också läsa mer om strandskyddet i ditt län och vad du faktiskt får göra på din tomt. Om du redan har en befintlig byggnad på en strandskyddad tomt får du göra mindre renoveringar och exempelvis bygga en terrass eller stödmur. Känner du dig minsta tveksam är det alltid bättre att först höra med Länsstyrelsen innan du börjar bygga. Behöver du utdrag över din tomt är det till kommunen som du ska vända dig.

Utveckling av landsbygden

Vad gäller landsbygdsutveckling i strandskyddade områden? När du ansöker om dispens från strandskyddet är det flera saker som vägs in i beslutet. Ett av dessa skäl är om bebyggelsen kan gynna landsbygdsutvecklingen. Har du redan exempelvis ett hus på tomten kan en nybebyggelse ses som ett komplement till denna byggnad. Även om du ges dispens måste du ta hänsyn till miljön på platsen och de växter och fiskar som lever i anslutning till området. Bygget ska ske i samarbete med en långsiktig planering där hänsyn ska tas till miljöaspekterna. Tänk på att bygga kan bli en kostsam process. Även om du sätter en budget är det av olika anledningar inte säkert att den kan hållas. När du behöver ett lån från ett pålitlig företag kan du surfa in på www.sambla.se. Där har du möjlighet se vilket låneinstitut som ger lägst ränta. Kolla gärna i god tid vad du får låna eftersom bygglovet kan dra ut rejält på tiden. Det är inte ovanligt med ett halvårs väntetid för ett beslut.