Vad händer med gamla mobiler?

En mobiltelefon är idag något de allra flesta ungdomar och vuxna i västvärlden äger och vi byter mobil ofta. Bara i Sverige konsumeras omkring fyra miljoner nya mobiltelefonen vare år, även om 97 procent av den vuxna befolkningen redan äger en. Vad händer då med den gamla mobilen som inte längre brukas? Om den är funktionsduglig kanske den ges till barnen eller sparas som reservtelefon. Det är nämligen inte ovanligt att man sparar mobiltelefoner att ta fram i en nödsituation, men oftast så leder samlandet bara till en hel del damm. En gammal mobil kan också bytas in mot en ny, men även säljas eller kastas direkt i soporna. Mobiltelefonen innehåller flera giftiga ämnen och samtidigt flera värdefulla metaller och mineraler. Återvinning är alltså alltid rätt beslut för mobiler som inte kan säljas vidare eller gå i arv.

Värdefulla mineraler i din telefon och tv

Värdefulla mineraler och metaller finns alltid omkring oss, även på plaster och i föremål som man aldrig kunnat förvänta sig. Alla typer av smartphones, surfplattor och tv-apparater innehåller dessa jordarter, som är viktiga för att produkten ska kunna fungera överhuvudtaget. Det är främst komponenterna i telefonen som man talar om och här finns det både guld, tenn, volfram och tantal. Tillverkarna av elektronikprodukterna kan sällan garantera varifrån jordarterna kommer och vill det sig illa kan dessa ha utvunnits av slavar som arbetar i gruvorna i Banamukira, Kongo. Detta behöver dock inte vara ett faktum. I Maj 2017 ansökte företaget European Cobalt LTD nämligen om tillåtelse för att undersöka ett 838 hektar stort område där de söker kobolt i Sverige, men även guld, zink, koppar och nickel är av stort intresse. Det är Bergstaten som har beviljat ansökningen och har dessutom gett företaget ensamrätt på dessa ytor.

Återvinn din telefon och dess tillbehör

Naturligtvis är det inte bara mobilen i sig som ska återvinnas när det inte längre kan användas. Redan från en mycket tidig ålder får människor lära sig att värna om miljön och att papper och plast ska sorteras för sig. Glasflaskor och burkar ska in i sitt rätta fack, men så ska även saker och produkter som är tillverkade i plast. När en mobiltelefon återvinns kan det även vara bra att se över vilka tillbehör som bör följa med mobilen i fallet. Kolla runt i ditt hem och sortera iphoneskal och andra plastföremål där de ska vara, men se till att hörlurar och eventuell laddare sorteras i en annan kategori. Att återvinna är egentligen mycket enkelt. För att slippa åka iväg till en återvinningscentral varje dag, kan man med fördel skaffa sig enkel källsortering i hemmet.