Ekolog – utbildning och yrke

Är du intresserad av djur och natur? Vill du förbättra och bevara din närmiljö? Då kan kanske en framtid som ekolog passa dig. Ekologi är fortfarande en ung vetenskap och handlar om de levande organismerna i vår värld samt den miljö de lever i. Vetenskapen är dock under snabb utveckling och fler och fler företag börjar förstå vikten utav den. Som utbildad ekolog kan du arbeta inom ett flertal olika spännande branscher och möjligheterna ökar ständigt. Det viktigaste är att du brinner för vår planet och att du vill arbeta för att förstå den samt göra den bättre för kommande generationer. Det är dock oerhört viktigt att förstå att vetenskapen ekologi och det oerhört moderna ordet ekologisk har mycket lite med varandra att göra.

En utbildning av vikt

Ekolog kommer vara ett mycket viktigt yrke i framtiden, något fler och fler företag börjar inse. Ekologer bör till exempel vara närvarande när nya broar skall byggas, nya vägar planeras och nya tunnlar anläggas. Ekologer anställs också som miljöutredare, miljöcontrollers, miljöhandläggare samt miljöansvariga inom ett flertal olika företag. Om du är intresserad av brottsplatsutredning och liknande arbete kan du också komma att arbeta på Statens kriminaltekniska laboratorium. Som med de flesta andra kvalificerade yrken är det viktigt att du har en gedigen utbildning att stå på. På ett flertal olika högskolor och universitet runt om i Sverige kan du därför välja att utbilda dig till biolog, en utbildning som ger dig möjlighet att arbeta som just ekolog. Under utbildningens gång kan du dessutom välja att läsa till ytterligare kurser i till exempel ekonomi, juridik, datavetenskap eller språk, något som ger dig ännu större chanser på arbetsmarknaden såväl i Sverige som internationellt.

Framtiden för ekologer

Beroende på din studiebakgrund behöver det inte vara speciellt svårt att komma in på utbildningen till biolog. Det kan dock vara klokt att göra högskoleprovet, och på så vis förbättra sina chanser ytterligare. Längden på själva utbildningen varierar och beror helt och hållet på hur ambitiös du är. Du kan välja att avsluta dina studier när biologutbildningen är avklarad, men du kan också läsa vidare och kanske satsa på en masters inom ekologi. Enligt arbetsförmedlingen råder det stor konkurrens inom branschen, du skall med andra ord bara utbilda dig till ekolog eller biolog om du verkligen brinner för ämnet. Eftersom vetenskapen fortfarande är under utveckling kommer arbetsmarknaden dock öppna upp sig så småningom. Om du inte finner ett lämpligt arbete på ett praktiskt plan kan du istället välja att utbilda framtida ekologer.