Energimärkning för vitvaror

EU arbetar hela tiden för att det ska bli lättare för konsumenter att välja varor som är bra för miljön, och ett sätt på vilket detta märks är den energimärkning som de flesta vitvaror idag skall ha vid försäljning. Detta gäller till exempel kylskåp, frysar, ugnar, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner och luftvärmepumpar. Även vissa brunvaror, som TV-apparater, ska ha märkningen.

Märkningen består dels av en sjugradig skala, där stegen nedifrån och upp är D, C, B, A, A+, A++ och A+++. A+++ är med andra ord den bästa energiklassificeringen en vitvara kan få, vilket betyder att den är mycket energisnål. Märkningen ska också tydligt visa hur många kWh per år som apparaten drar. I Sverige är det Energimyndigheten som har ansvar för att se till att reglerna kring energimärkningen efterföljs.

Om man vill värna om miljön ska man dock självklart tänka på vilken energiförbrukning de maskiner och apparater man använder har, även när de inte har en energimärkning. En maskin som många har användning för i Sverige är till exempel en snöslunga, och även om det är en maskin som oftast är bensindriven, finns det bättre och sämre alternativ. AL-KO snöslunga Snowline är till exempel en tvåstegsslunga, vilket betyder att den är mer energisnål än en enstegsslunga. Du kan bland annat köpa den på Buildor.se.