Handla kemikaliefritt – för dig och miljön

Konsumenternas medvetenhet gällande de kemikalier som omger oss ökar för var dag som går, och allt fler talar idag om att plastbanta, om att välja naturmaterial och om att leva en grönare livsstil. Det finns dock fortfarande många områden där ytterligare konsumentupplysning behövs, gällande produktgrupper där kemikalier är vanligt förekommande och omfattande, men där de flesta inte är medvetna om riskerna.

Ett område där man ska se upp med kemikalier är till exempel ens hygienartiklar, som innehåller fler kemikalier än man kanske vill tänka på. En av de vanligaste ingredienserna i de hudkrämer som vi stryker direkt på vår hud är till exempel mineralolja, ett ämne som utvinns ur råolja och även hittas i exempelvis motorolja. Det täpper till huden, snarare än mjukgör den. Andra ämnen man kan hitta i hudkrämer av olika slag är fenoxyetanol, som Kemikalieinspektionen klassat som hälsoskadligt och irriterande, och butylfenyl, som är listat av Europeiska Kosmetika-direktivet som ett allergent ämne. Det som är ännu värre än kemikalier i dessa produkter är dock kemikalier i produkter som schampo och duschgel, eftersom de inte bara hamnar på vår hud, utan också i naturen: från vårt avlopp spolas ämnena rakt ut i havet, och de hormonstörande effekter som många av dessa kemikalier har kan leda till förödande konsekvenser för många djurarters fortplantning.

Det är dock inte bara i badrumsskåpet som det finns kemikalier i våra hem – snarare är hela luften fylld av dem, utan att de flesta är medvetna om det. Kemikalier finns nämligen i allt från soffor och nya mattor till den elektronik som vi fyller våra hem med, och dessa kemikalier frigörs vid värme och sprids ut i inomhusluften som vi andas. Det handlar om allt från formaldehyd och bensen till kolmonoxid, som kan ha allergena, cancerogena och hormonstörande effekter. Det man kan göra för att förbättra inomhusluften är att ha effektiv ventilation, att vädra ofta och att ställa fram många gröna växter som fungerar som luftrenare. Det är också viktigt att dammsuga ofta, eftersom kemikalierna binds i dammet. För att förebygga uppbyggnaden av kemikalier i luften är det också viktigt att man gör medvetna val när man köper nya möbler, till exempel genom att undvika de som är behandlade med flamskyddsmedel. Om man ändå vill ha det skydd som flamskyddsmedlet erbjuder kan man minska kemikaliernas spridning och effekt genom att ställa den nya möbeln i ett välventilerat rum under de första månaderna, då majoriteten av alla kemikalier frisläpps. Ett uterum med flera av fönstren på glänt vore exempelvis idealiskt för ändamålet. Om du inte redan har ett uterum, men skulle vilja åtnjuta de hälsofördelar det medför, ska du gå in på Skanskabyggvaror.se, där det finns mängder av uterum att välja mellan.