Elbilen har kommit för att stanna

I takt med att fossila bränslen ska fasas ut så kommer det satsas allt mer på elbilar. Tack vare forskning och teknik så blir elbilarna allt bättre. Tessla är ett exempel på att elbilar kan vara minst lika bra som bensin- eller dieseldrivna bilar. Tekniken går framåt och batterierna har blivit allt större. Det hjälper till att göra klimatsmarta val även när det kommer till fordon. EU storsatsar också på en grön omställning, bland annat genom forskning. Det gör att elbilar kommer få en allt viktigare roll och genom exempelvis subventioner till biltillverkare kommer även incitamenten öka.

Tack vare teknik blir elbilen allt bättre

Tidigare hade elbilen ryktet att det inte gick att köra längre sträckor och att de inte klarade svensk vinterkyla. Detta börjar ändra sig och det går att hitta elbilar som klarar rejäl kyla. Dessutom finns det många kraftiga Laddboxar som gör det smidigt att ladda hemma. Med en bra laddbox kan du räkna med att det tar ca 3 timmar för att laddat batteriet helt. När det kommer till körsträckor kan du idag med en ny elbil räkna med att kunna köra 40 mil. Du kan också räkna med att körsträckan snabbt kommer öka. Elbilen har många fördelar utöver att de är klimatsmarta:

  • Det är billiga att köra en elbil än bilar som drivs på fossila bränslen
  • Elbilen accelererar snabbt och det går att hitta sportmodeller
  • Elbilen går tyst och bidrar till mindre buller i städer

Svenska staten har också varit generös med subventioner för att hjälpa till att finansiera elbilar så privatpersoner ska kunna byta ut sina fossildrivna bilar. Troligen kommer detta att fortsätta men det kan vara bra att kontrollera innan du köper en elbil. Ibland finns det en avsatt pott som kan ta slut. Möjligheten att ladda batterierna längst vägarna ökar och ibland kan du ladda batteriet gratis.