Välj ett grönt elbolag och gör en insats för miljön

Trenden är tydlig, det är allt fler som är bekymrade för miljön och som försöker att leva så miljövänligt som vi kan. Vi slänger allt mindre i soporna, vi väljer allt mer att köpa begagnat och när vi köper något nytt försöker vi att välja miljövänliga och energisnåla alternativ.

Något som de flesta av oss emellertid fortsätter att använda är elektricitet. Det finns i och för sig personer som väljer att leva helt ”off-grid”, och som inte har tillgång till elektricitet, men dessa personer är få. Vad vi som fortsätter att använda elektricitet kan göra för miljön är att minska vår elförbrukning men vi kan även välja att använda oss av ”grön el” för den el som vi förbrukar.

Miljömärkt el

Begreppet ”grön el” är i något vagt och kan diskuteras i oändlighet, men en bra utgångspunkt kan vara att utgå från Naturskyddsföreningens märkning ”Bra miljöval”. Denna märkning används även på elleverantörer. Enkelt förklarat innebär detta att Naturskyddsföreningen löpande värderar hur elleverantörerna producerar sin el och de elleverantörer som uppfyller en rad, ganska strikta, miljökrav får klassificeringen ”Bra miljöval”. Väljer vi en elleverantör som har märkningen ”Bra miljöval” gör vi därför ytterligare en insats för miljön.

Enkelt att byta elleverantör

Idag är det enkelt att byta elleverantör. Man kan själv göra bytet via till exempel Bytelbolag.se och hela processen tar endast ett par minuter. På webbplatsen är det även möjligt att jämföra de olika elbolagens priser och övriga villkor. Man kan därför i lugn och ro jämföra de olika elleverantörerna för att därefter välja en elleverantör som är miljövänlig samtidigt som man får ett bra pris.

Genom att byta till miljövänliga elbolag sätter vi dessutom press på de elleverantörer som inte har märkningen ”Bra miljöval”. Desto fler personer som väljer att använda sig av grön el, desto snabbare kommer elbolagen som inte har märkningen ”Bra miljöval” att ändra sin elproduktion.