Lönar det sig med solceller?

Det är ofta märkbart dyrt att använda el i vårt nordliga land, främst under vinterhalvåret. Månadsutgifterna för hushållselen, och för många även eluppvärmning, kan vara rätt saftiga. När mörkret och kylan slår till som värst, behövs stora mängder ljus och värme. Genom att använda solceller på hustaken kan husägare spara rejält med pengar, men ännu är det långt ifrån alla som har det. Solceller verkar bara står för omkring 0,1 procent av hushållens energianvändning i vårt avlånga land.

Billigare el i fokus

Att satsa på solceller kan upplevas som en dyr investering för många husägare, även om kommunala stöd finns att få. Ett sådant stöd kan i vissa kommuner uppgå till omkring 20 procent av installationskostnaden. Det kan även finnas andra förmåner förknippade med att installera solceller, som vissa skattelättnader. För den som av olika anledningar ändå inte kan satsa på solceller gäller det att skaffa ett bra och billigt elavtal som detta eller minska sin elanvändning. Några av de enklare åtgärderna man kan göra, kanske i väntan på att ha råd med solceller, är att byta ut gamla vitvaror mot nya samt att inte lämna kvar oanvända laddare i vägguttagen.

Investering som tar tid

Svårigheten med att tjäna pengar på solceller, är att det tar tid innan avkastningen kommer. Det förutsätter även att man har använt det statliga stöd som finns, för att det idag ska löna sig att installera dessa. Framöver kommer säkerligen installationskostnaden att minska för solceller, men det statliga stödet kommer och andra sidan inte heller finnas för alltid. Den som idag söker ett sådant stöd kan vända sig till energimyndigheten. Hos kommunen finns särskilda rådgivare som kan ge vägledning i frågor som rör solceller och energianvändning.