Att vinna energi ur vinden

En annan förnybar källa är vinden. Vindkraftverk har använts internationellt sedan 70-talet och består av höga turbiner med propellrar som snurrar för att skapa energi.

I Sverige används det mycket vindkraft tack vare de långsträckta, blåsiga kustremsorna eller på fälten där vinden är stark, men både Danmark, Tyskland och Spanien står för en betydligt högre andel. Det som är särskilt positivt med vindkraft är att ju mer det blåser, desto mer el produceras, vilket gör det extra effektivt under vinterhalvåret.

Den gamla vindkraften

Förr i tiden brukades väderkvarnar men nu har alltså vindkraften tagit över och står för en stor procentenhet av den energi som finns i världen.

Den moderna vindkraften föddes ur Oljekrisen på 70-talet, vilket gjorde att man började söka efter alternativa energikällor. Sedan dess har alla kontinenter infört vindkraft men långtifrån alla länder har utvecklade vindkraftsystem.

Förmodligen kommer det att öka ännu mer då de förnybara energikällorna få mer och mer stöd och länderna mer och mer börjar inse vikten av dessa smarta energikällor.

För-och nackdelar

Ett vindkraftverk orsakar inga miljöutsläpp och är inte farlig för omgivningen. Däremot kan det påverka fåglar och djur i mindre omfattning samtidigt som vissa tycker att det ser fult ut.